วัดสิงห์สุทธาวาส

วัดสิงห์สุทธาวาส

วัดสิงห์สุทธาวาส

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสิงห์สุทธาวาส เดิมชื่อว่าวัดตะเคียนเพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2391 ต่อมาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้ำจักรสีห์มาตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ทางด้านใต้ของวัดตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆ เป็นเจ้าอาวาสจึงต่อคำท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส"
 
ปัจจุบันวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2541 เป็นต้นมา หลังจากนั้นท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพื่อไว้เป็นคติสอนใจ พระครูวิสุทธาภิรักษ์บอกว่าปูชนียวัตถุมีพระพุทธฉาย
 
อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค 7 เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร นอกจากนี้ยังพบ สิงห์ปั้นด้วยดินเผาอยู่2 ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์" ต่อมาขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อ.บางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) 1 ตัว
 
ปัจจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบางระจัน หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านวัดสิงห์สุทธาวาส มีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก ในระหว่างที่พระครูสุนทรปุญญากรเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาสนั้น มีเจ้าหน้าที่จาก อ.บางระจัน มาเตือนท่านว่า ให้รีบย้ายหลวงพ่อนาคไปไว้ที่อุโบสถ เพราะว่ามีคนคอยจะขโมย
 
ซึ่งได้พยายามอยู่หลายครั้งแล้ว แต่ทำไม่สำเร็จ เนื่องจากเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆ นานา เช่น บางครั้งทำให้เห็นเป็นเงามืดบดบังมองไม่เห็นองค์พระ จึงไม่สามารถขโมยไปได้ สมัยที่พระอธิการบุญธรรมเป็นเจ้าอาวาสจึงได้ย้ายหลวงพ่อนาคไปประดิษฐานในอุโบสถต่อมาสมัย พระอธิการอวบเป็นเจ้าวาสถูกขโมยไปอีก จนสำเร็จ และไม่สามารถติดตามกลับคืนมาได้ แต่ทราบภายหลังว่า พวกที่ขโมยไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมด หลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์จำลองที่ทำจากปูนปั้น
 
การเดินทาง วัดสิงห์สุทธาวาสมีหลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่ง่ายที่สุดคือ ใช้เส้นสายชันสูตร บางระจัน
วัดสิงห์สุทธาวาส Map วัดสิงห์สุทธาวาส Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสิงห์สุทธาวาส
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)