ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 15.00 น.
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน เป็นศูนย์วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายไทยพวน จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประกอบอาชีพ บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวไทยพวน รวมไปถึงเครื่องเรือนต่าง ๆ 
 
การเดินทาง จาก กทม. ระยะทางประมาณ 132 กม. หรือจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 15 กม. 
Tel Tel: 036510980
Tag Tag: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)