วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเสาธงทอง เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบางมัญ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเป็นวัดที่น่าเยี่ยมชม ได้แก่ 1.มีพระครูถาวรธรรมาภรณ์(บุญเหลือ ถาวโร)เป็นเจ้าอาวาส 2.มีต้นยางอายุกว่าร้อยปี หลายร้อยต้น 3.มีรูปหล่อเหมือนจริง หลวงพ่อแม้น พระครูพิพิธสุตการ
 
การเดินทาง ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญประมาณ 2 กิโลเมตร
วัดเสาธงทอง Map วัดเสาธงทอง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเสาธงทอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)