อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท

อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท

อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chaiyaphum attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท เป็นอนุสาวรีย์เจ้าเมืองคนแรกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2537 ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอด้านทิศใต้ 500 เมตร วันที่ 1-3 มีนาคม ของทุกปี ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จัดงานบวงสรวงดวงวิญญาณเพื่อระลึกถึงคุณความดีของอดีตเจ้าเมือง
อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท Map อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท Map
Tag Tag: อนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(140/496)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(10)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)