พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง

พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง

พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของเก่าแก่ในชุมชน ซึ่งเมืองภูแล่นช้างเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาะสำหรับทัศนศึกษาหาความรู้
พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง Map พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)