ตลาดนัด (โค-กระบือ)

ตลาดนัด (โค-กระบือ)

ตลาดนัด (โค-กระบือ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Tourism Authority of Thailand

ตลาดนัด (โค-กระบือ) ทุกวันอาทิตย์ จะมีตลาดนัด โค - กระบือ มีการซื้อขาย ประมาณวันละหลายพันตัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
Last Update Last Update: 1 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
Online231
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture & Heritage Art, Culture & Heritage

Historical Sites & Monuments Historical Sites & Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art & Craft Centres Art & Craft Centres(1)

Museums Museums(4)

Educational places Educational places

Museum for study Museum for study(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(28)

Other religious & spiritural sites Other religious & spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature & Wildlife Nature & Wildlife

National Parks & Marine Reserves National Parks & Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks & Gardens Farm, Parks & Gardens(7)