ฝายพนมไพร-ยโสธร

ฝายพนมไพร-ยโสธร

ฝายพนมไพร-ยโสธร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 17.00 น.
 
ฝายพนมไพร-ยโสธร เป็นโครงการหนึ่งในแผนงานโครงการ โขง-ชี-มูล ตั้งอยู่ลำน้ำชี บริเวณหนองไม้ตาย บ้านหงษ์ทอง ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน หลังฝายเป็นสถานที่มีปลาชุกชุม ทำให้ชาวบ้านสามารถจับปลาขายมีรายได้เพิ่มขึ้น และไม่ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านหงษ์ทอง ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ฝายพนมไพร-ยโสธร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)