กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sakon Nakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ ตั้งอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านที่ผลิต และแปรรูปข้าวหอมมะลิภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมทอง สกลทวาปี"
 
ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและได้รับการประกาศให้เป็นสินค้า "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"(OTOP) ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและรับฟังกรรมวิธีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมทอง สกลทวาปีได้ทุกวัน
Tel Tel: 042781211
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19)

Church Church(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)