วัดบูรณ์สะโน

วัดบูรณ์สะโน

วัดบูรณ์สะโน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบูรณ์สะโน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสะโน ตำบลสะโน มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา มีเจ้าอธิการสำเภา สิริวโณ เป็นเจ้าอาวาส มีความสำคัญต่อคนในชุมชน เพราะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาทุกงาน และเป็นที่นัดหมายประชุมราษฎรในหมู่บ้าน 
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบูรณ์สะโน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(11)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(9)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)