วัดชลธาร

วัดชลธาร

วัดชลธาร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชลธาร เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วประมาณ 200 ปี อยู่ที่บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2511 ได้สร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นเป็นรูปแบบองค์พระธาตุพนม และได้สร้างพระพุทธรูป 4 องค์ 4 ด้าน คือ 1.พระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2.พระประทานพร 3.พระบรรทม 4.พระสังกะจาย
วัดชลธาร Map วัดชลธาร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดชลธาร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(37)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(6)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(8)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(6)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)