ปิรามิดพระนางเรือล่ม

ปิรามิดพระนางเรือล่ม

ปิรามิดพระนางเรือล่ม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chanthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ปิรามิดพระนางเรือล่ม ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกพลิ้ว สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปบรรจุพระอังคารของพระนางไว้ด้วย เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประภาสน้ำตกพลิ้ว พร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์
ปิรามิดพระนางเรือล่ม Map ปิรามิดพระนางเรือล่ม Map
Tag Tag: ปิรามิดพระนางเรือล่ม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(16)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(9)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)