เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachin Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เมืองโบราณ เป็นโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เก่าแก่ที่สุดครั้งศรีมโหสถประกอบไปด้วย สระแก้ว สระขวัญ สันคูเมือง และอาคารสถานรูปสี่หลี่ยมต่าง ๆ ที่ก่อด้วยศิลาแลงทั้งสิ้น อยู่ในคูเมือง และนอกคูเมือง ส่วนใหญ่ก่อขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 1, 2 ต.โคกปีบ ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถไปทางทิศตะวันออก ในระหว่าง 1 - 2 กิโลเมตร
Tag Tag: เมืองโบราณ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)