พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี

พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี

พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี เป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกไทยซึ่งเป็นที่รวมวัตถุโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านนาซาว ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 15 กิโลเมตร
 
เดินทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ตามถนนสายปางค่า – บ่อสวก ถึงทางแยกสถานีอนามัยประจำตำบลสวกเลี้ยวซ้ายผ่านบ้านป่าค่า หมู่ที่ 2 ต. สวก ถึงหมู่ที่ 1 บ้านนาซาว หมู่ที่ 1 ต. นาซาว ตั้งอยู่บริเวณวัดนาซาว
พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี Map พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์บ้านนาซาวสามัคคี
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)