จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nan attractions

Attractions in Thailand

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว ตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนไทย หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เป็นตลาดนัดในวันที่ 5, 10, 5, 15, 20, 25 และ 30 ของทุกเดือน ลักษณะการค้าขายเปิดกว้าง ไม่มีการค้าขายกลางคืน
Tag Tag: จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(68/402)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(18)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(16)

Waterfalls Waterfalls(28)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(11)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)