พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Rayong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่เลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องถ้วยชาม พระพุทธรูปเก่าแก่ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ เช่น ครกซ้อมข้าว เกวียน ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน Map พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(17)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)