สระน้ำหนองตาเมือง

สระน้ำหนองตาเมือง

สระน้ำหนองตาเมือง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Rayong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สระน้ำหนองตาเมือง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ชุมแสง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวคลองไผ่ เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำใสสะอาด ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา และมีคณะกรรมการร่วมกันดูแลให้อาหาร เมื่อปลาโตได้ขนาดก็จะเปิดให้มีการตกปลา โดยเก็บค่าคันเบ็ดคันละ 20 บาท/วัน สำหรับเงินที่ได้ก็จะนำมาเป็นทุนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: สระน้ำหนองตาเมือง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(28)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(17)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)