กลุ่มผลิตผ้าบาติกบ้านโพธิ์เสด็จ

กลุ่มผลิตผ้าบาติกบ้านโพธิ์เสด็จ

กลุ่มผลิตผ้าบาติกบ้านโพธิ์เสด็จ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กลุ่มผลิตผ้าบาติกบ้านโพธิ์เสด็จ 47 หมู่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 
การเดินทาง จากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ถนนนครศรีธรรมราช - สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านตลาดพืชผล (ตลาดหัวอิฐ) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคใต้ ถึงสี่แยกเบญจม เข้าสู่ถนน
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: กลุ่มผลิตผ้าบาติกบ้านโพธิ์เสด็จ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)