ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด

ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด

ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด เป็นศูนย์รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนบ้านตะโหมด นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังจะได้สืบทอดความเป็นมาของชุมชนตะโหมด
 
การเดินทาง ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนประชาบำรุง จากวัดตะโหมดไปศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 1 กิโลเมตร
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด Map ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด Map
Tag Tag: ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)