อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324

อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324

อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ที่บรรจุอัฐิของผู้เสียสละในการป้องกันรักษาอธิปไตย ซึ่งตั้งอยู่ตรงด้านหน้าค่ายทหารราบ ร.17 พัน 4 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 Map อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 Map
Tag Tag: อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)