อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นวนอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ มีน้ำตกที่มาจากน้ำซับอุ่นอยู่ติดถนนไปบ้านฮวก พรมแดนไทย - ลาว และเป็นทางขึ้นภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติภูซาง Map อุทยานแห่งชาติภูซาง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อุทยานแห่งชาติภูซาง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)