มัสยิดอัลอิศละฮ์

มัสยิดอัลอิศละฮ์

มัสยิดอัลอิศละฮ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phuket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดอัลอิศละฮ์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2หมู่บ้านคอเอน ซอยคอเอน ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 จดทะเบียนเลขที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2491 อายุประมาณ 63 ปี มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอัลอิศละฮ์
มัสยิดอัลอิศละฮ์ Map มัสยิดอัลอิศละฮ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดอัลอิศละฮ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(47)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Amusement Park Amusement Park(2)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)