ถ้ำหนัดได

ถ้ำหนัดได

ถ้ำหนัดได

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำหนัดได เป็นถ้ำที่มีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อย น้ำหยด และลำน้ำภายในถ้ำ ประกอบกับรอบนอกบริเวณถ้ำมีสภาพธรรมชาติสวยงามของป่าไม้ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างอาคารที่พัก ฝายกั้นน้ำ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณ
ถ้ำหนัดได Map ถ้ำหนัดได Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Caves Group: Caves
Tag Tag: ถ้ำหนัดได
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)