มัสยิดบ้านดูสน

มัสยิดบ้านดูสน

มัสยิดบ้านดูสน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดบ้านดูสน หมู่ที่ 5 หมู่บ้านดูสน ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 
 
มัสยิดบ้านดุสน เป็นมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งของสตูล ปัจจุบันชื่อดุสนได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเป็นดูสน แต่จริงชุมชนนี้ชื่อบ้านดุสนเคยเป็นตำบลดุสนและกิ่งอำเภอดุสน แต่ได้ถูกลดฐานะลงเป็นหมู่บ้านในปัจจุบัน
 
ทราบจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญบ้านในอดีตปัจจุบันอายุ 95 ปี ชื่อ นายสะอาดมรรคาเขต จดทะเบียนเลขที่ 8 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดูสน มีครูผู้สอนจำนวน 9 คน มีนักเรียนจำนวน 107 คน
มัสยิดบ้านดูสน Map มัสยิดบ้านดูสน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดบ้านดูสน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)