มัสยิดสะพานเคียน

มัสยิดสะพานเคียน

มัสยิดสะพานเคียน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดสะพานเคียน หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160
 
จดทะเบียนเลขที่ 59 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สะพานเคียน โรงเรียนดารุตตักวา "เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง"  มีครูผู้สอนจำนวน 8 คน มีนักเรียนจำนวน 150 คน มีชมรมซาบีลิลละห์ บ้านสะพานเคียน
มัสยิดสะพานเคียน Map มัสยิดสะพานเคียน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดสะพานเคียน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)