สวนเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)

สวนเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)

สวนเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ่อน้ำแร่ห้วยแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาแก้ว อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นธารน้ำแร่ธรรมชาติ ที่สามารถดื่มและอาบเพื่อสุขภาพได้ไหลออกจากเขาแก้วตลอดทั้งปี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย โดยใช้ชื่อ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)
 
การเดินทาง อยู่ถนนสาย 401 สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
Tag Tag: สวนเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)