วัดหนองโค้ง

วัดหนองโค้ง

วัดหนองโค้ง

ประชากร จำนวน: 1018 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองโค้ง บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2475 มีพระครูสุตาลงกตเจ้าอาวาสในปัจจุบัน เป็นผู้มาบูรณะปฏิสังขรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เป็นวัดที่มีตำนานเชื่อว่าเป็นเส้นทางเสด็จทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนจะออกรบไปเส้นทางพม่าทางอำเภอเวียงแหง จึงมีการสร้างนำรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ พระนางสุพรรณกัลยา ในศาลที่ประทับ
 
โดยมีศิษยานุศิษย์ที่เคารพสักการะบูชา สร้างเสนาสนะที่สวยงามทั้งวิหารขาว อุโบสถขาว ตลอดจนศาลาการเปรียญเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 60 พรรษา
 
การเดินทาง วัดหนองโค้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 722 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 3 นาที
 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 29.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 31 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 12 นาที
แผนที่ วัดหนองโค้ง แผนที่วัดหนองโค้ง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองโค้ง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)