วัดป่าตัน

วัดป่าตัน

วัดป่าตัน

ประชากร จำนวน: 1148 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าตัน ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านป่าตัน ถนนซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2318 เดิมชื่อวัดคอกควาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตร มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามจำนวน 8 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 48.8 ตางรางวา โฉนดเลขที่  49635 อาณาเขต – ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 6 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 16 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ครอบครอง ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น  3 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ 18 เส้น  3 ศอก จดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
 
มีธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 98.2 ตารางวาโฉนดเลขที่ 49636 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วยอุโบสถ ภายใน จิตรกรรมฝาผนังภาพทศชาติ( พระเจ้าสิบชาติ ) วิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังพระเวสสันดรชาดก ภาพประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน
 
รายนามเจ้าอาวาสวัดป่าตัน ครูบาขิตยะ, พระครูอินถา, พระอธิการคำแปง เตชวโร 2476-2503, พระอธิการสมบูรณ์ กนตะสีโร 2503-2512 พระอธิการแก้ว 2512, พระอธิการชอ้อน 2512-2514 พระอธิการอินสอน กิติวณโณ 2514-2516 พระครูสุจิตรวรญาณ (เปลี่ยน ญาณวโร) 2517-ปัจจุบัน
แผนที่ วัดป่าตัน แผนที่วัดป่าตัน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดป่าตัน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)