วัดมหิงสาวาส

วัดมหิงสาวาส

วัดมหิงสาวาส

ประชากร จำนวน: 872 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมหิงสาวาส ตั้งอยู่บ้านปางควาย ถนนโชตนา หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา โฉนด
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 4 วา ทิศใต้ ประมาณ 1 เส้น 4 วา ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 5 วา ทิศตะวันตก ประมาณ- 1 เส้น 5 วา
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ มีปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย พระเจดีย์ วัดมหิงสาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 ตามประวัติวัด แจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2455 มีพระภิกษุอ๊อด (ไม่ทราบฉายา) ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารสาธารณูปการปัจจุบัน
 
1.มีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเปิดทำการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 2.จัดให้มี โครงการ ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา มีสนามกีฬาต้านยาเสพติด 3.จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ภายในวัด
แผนที่ วัดมหิงสาวาส แผนที่วัดมหิงสาวาส
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดมหิงสาวาส
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)