วัดหนองหลั้ว

วัดหนองหลั้ว

วัดหนองหลั้ว

ประชากร จำนวน: 975 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองหลั้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2415 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ รูปที่ 1 พระอธิการพรหม รูปที่2 พระครูใจมา ชโย รูปที่3 พระจันทร์ตา ธมฺมสาโร(รักษาการแทน) ตั้งแต่ พ.ศ.2526 เป็นต้นมา
 
การศึกษามาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2512 นอกจากนี้มีห้องสมุดไว้ให้บริการแก่บุคคลผู้สนใจ และอนุเคราะห์ให้สร้างโรงเรียนประชาบาลในที่ดินของวัด ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2415 พระวัฒนา ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดหนองหลั้ว
แผนที่ วัดหนองหลั้ว แผนที่วัดหนองหลั้ว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองหลั้ว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)