วัดใหม่หนองหอย

วัดใหม่หนองหอย

วัดใหม่หนองหอย

ประชากร จำนวน: 786 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดใหม่หนองหอย ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 6 ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวันมีเนื้อที่ 15 ไร่ หนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-31 ที่ 24 มีนาคม 2530
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 65 วา จดถนนและดรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ทิศใต้ประมาณ 65 วา จดถนนและที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกอนามัย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลารวมใจ กุฏิสงฆ์ หอฉัน โรงครัว หอระฆัง ฯ
 
วัดใหม่หนองหอย ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการหมู่บ้านตัวอย่างบ้านใหม่หนองหอย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกราษฎรที่มีฐานนะยากจน ให้เข้าไปอยู่อาศัย และทำกิน ในพื้นที่ป่าหมดสภาพแล้ว โดยทางการได้กันพื้นที่ป่าให้กับราษฎรใช้เป็นสถานที่สร้างวัด จำนวนประมาณ 39 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
 
ราษฎรที่ได้มาอาศัยในหมู่บ้านนี้ ประมาณ 240 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุธร จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2524 ตรงกับเดือน 6 เหนือ แรม 6 ค่ำ ปีระกา
 
ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้โอนการดำเนินงานหมู่บ้านนี้ให้กับสำนักงานการรูปที่ดินเพื่อเกสตกรรม ให้ดำเนินการต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหมู่บ้านนี้ทั้งหมด ศรัทธาชาวบ้าน โดยมี
 
นายทองอินทร์ ซ่อนกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่หนองหอย จึงได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2538 ขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 39 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดอนเพื่อเกษตรกรรม
 
ศรัทธาชาวบ้านโดยมี นายนวล ขัดเสาร์ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศอนุญาติให้สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2531
 
และประกาศอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2538 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสคือ พระครูสังวรยติกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนปัจจุบัน
แผนที่ วัดใหม่หนองหอย แผนที่วัดใหม่หนองหอย
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดใหม่หนองหอย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)