วัดหนองปลามัน

วัดหนองปลามัน

วัดหนองปลามัน

ประชากร จำนวน: 915 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองปลามัน เลขที่ 100 หมู่ 1 หนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50190 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2472 พระอธิการประเสริฐ นวโร เจ้าอาวาสวัดหนองปลามัน
 
วัดหนองปลามัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2410 จากชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากบ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้คนไทยลื้อจากบ้านหนองปลามันที่อพยพมาอยู่ใหม่ จะมีที่ทำกินสะดวกสบายกว่าที่เดิมก็ตาม
 
แต่วิสัยคนรักบ้านเกิดเมืองนอนตามที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนมา หล่อหลอมดวงใจให้ให้เขามีความรักความผูกพันบ้านเกิดยากจนลืมเลือน ชาวไตลื้อทุกคนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนภาษาพูดอันดีงามของเผ่าไตลื้อไว้อย่างเหนียวแน่นมาเป็นเวลาช้านาน
 
ซึ่งนับวันหมู่บ้านเล็กๆ ทุกๆปี หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ความไม่สบายใจของพวกเขาใช่ว่าจะหมดไปก็หาไม่ เพราะพวกเขายังขาดที่พึ่งพาใจ นั่นคือวัด เพราะวัดเคยเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีตั้งแต่อดีต ด้วยความใฝ่ฝันที่ฝังแน่นอยู่ในใจ
 
จึงต้องหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันแทนการไม่พูดจากันให้ยืดยาว ทุกคนเห็นพ้องกันให้สร้างวัดขึ้น ณ บริเวณหัวสะพานแม่วะ เรียกว่าวัดหัวขัวแม่วะเมื่อประมาณพ.ศ. 2410 แต่คนส่วนมากพอใจที่จะเรียก วัดหนองปลามันเพื่อเป็นการรำลึกถึงชื่อหมู่บ้านของตนเองที่เคยอยู่มา จึงตั้งชื่อว่าวัดหนองป่ามันตั้งแต่ครั้งแรกนั้นเป็นต้นมา
แผนที่ วัดหนองปลามัน แผนที่วัดหนองปลามัน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองปลามัน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)