วัดช่อแลพระงาม

วัดช่อแลพระงาม

วัดช่อแลพระงาม

ประชากร จำนวน: 780 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดช่อแลพระงาม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2375 จากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งทางวัดได้อนุรักษ์เก็บรักษาไว้อย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2411 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต่อมาในปี พ.ศ.2445
 
โดยครูบามหาวรรณ เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างองค์ พระธาตุช่อแลพระงาม ขึ้นโดยช่างฝีมือชาวม่าน (พม่า) ร่วมกับคณะศรัทธาของชาวบ้านช่อแลที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างองค์พระธาตุขึ้น รูปแบบศิลปะแบบล้านนาผสมผสานแบบพม่า เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านช่อแล และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 
ภายในวัดมีสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน อาทิ  พระเจดีย์,อุโบสถ์,กลองเพลรัตน์โกสินทร์ 200 ปี, ศาลาบาตร, อาคารประทีปธรรมสิงห์ราชอนุสรณ์, หอไตร, ศาลาอเนกประสงค์ และหอฉันเฉลิมพระเกียรติ พระครูโสภิตพัฒนโชติ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสว้ดช่อแลพระงาม
แผนที่ วัดช่อแลพระงาม แผนที่วัดช่อแลพระงาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดช่อแลพระงาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)