วัดห้วยหก

วัดห้วยหก

วัดห้วยหก

ประชากร จำนวน: 847 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยหก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 16  ตารางวา ตามที่ทางวัดแจ้งมา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 27 วา จดถนนทิศใต้ประมาณ 27 วา จดถนน และหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 24 วา จดถนน และหมู่บ้าน
 
วัดห้วยหก มีที่ธรสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กูฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ กำลังก่อสร้าง  
 
วัดห้วยหก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระดวงแก้ง อุตฺตโม พ.ศ. 2465 - 2470 รูปที่ 2 พระศรีจันทร์ โกวิโท พ.ศ. 2470 - 2485 รูปที่ 3 พระทองคำ กมฺมสาโร พ.ศ.  2485 - 2496
 
รูปที่ 4 พระชื่น กตสาโร พ.ศ. 2496 - 2500 รูปที่ 5 พระคำอ้าย ฐีตสีโล พ.ศ. 2500 - 2506 รูปที่ 6 พระจาย เขมวโร พ.ศ. 2506 - 2511 รูปที่ 7 พระผ่อน โอภาโส พ.ศ. 2511-2515 รูปที่ 8 พระทิพย์คำ สุภากาโม พ.ศ. 2515-2524 รูปที่ 9 พระเจริญ ปญฺญาสาโร พ.ศ. 2524 - 2527 รูปที่ 10 พระมานิตย์ สีลานนฺโท พ.ศ. 2527
แผนที่ วัดห้วยหก แผนที่วัดห้วยหก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดห้วยหก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)