วัดอรัญญวาส (บ้านปง)

วัดอรัญญวาส (บ้านปง)

วัดอรัญญวาส (บ้านปง)

ประชากร จำนวน: 422 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรัญญวาส ตั้งอยู่บนถนนสายหางดง-สะเมิง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปงอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบแอ่ง มีภูเขาล้อมรอบและมีลำแม่น้ำท่าช้างไหลผ่าน หมู่บ้านนี้อาจจะค้นพบและสร้างโดยต้นตระกุลที่ขึ้นต้นด้วยอิน
 
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2320 ในอดีตพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขายมักจะหยุดพักเหนื่อย ณ บริเวณแห่งนี้จนได้รับการขนานนามว่า “บ้านปงหยั้งม้า” (จอด,พัก) ประกอบกับมีเกลือแร่ที่สัตว์ต่าง ๆ มักจะมาหากิน ซึ่งตรงกับตำนานพื้นบ้านเรื่อง “กวางคำ” ที่เจ้านายฝ่ายเหนือไล่ล่าผ่านมาทางนี้ จนได้ชื่อว่า “บ้านปง”
 
ในอดีตวัดบ้านปง (อรัญญวาส) สร้างที่ดงกรรม (บริเวณสนามกีฬา) มาแล้วครั้งหนึ่งและได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่นี่ ทั้งนี้เพราะคนในสมัยก่อนเชื่อกันว่าบริเวณนี้น่าจะเจริญกว่าที่ดงกรรม โดยมีท่านครูบาจินนา เป็นประธานพร้อมด้วยศรัทธาประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2386 และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรัญญวาส (วัดที่อยู่ในป่า) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
 
โลหะปราสาททิพยวิมาน ด้วยวัดอรัญญวาส (บ้านปง) 99 ม. 2 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ปัจจุบันมีอายุ 163 ปี
 
ถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดบางส่วนได้รับความ ทรุดโทรม ผุพังไปตามกาลเวลา ซึ่งไม่สามารถใช้การได้ เปรียบดังเช่นอายุสังขารของมนุษย์ที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามกฎสามัญลักษณะ
 
ประกอบกับวัดอรัญญวาส (บ้านปง) เป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านปง ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการเผยแผ่ อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ฯ
 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและถาวรวัตถุในพระ พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กันไป อนึ่งในปีพุทธศักราช 2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ศรัทธาสาธุชนและพสกนิกรชาวบ้านปง จึงร่วมมือร่วมใจกันที่จะดำเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุสุวรรณ เจดีย์ศรีเมืองปง
 
และก่อสร้างโลหะปราสาททิพยวิมาน เฉลิมพระเกียรติ ทรงล้านนาหลังแรกของโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้หลุดพ้นจากวัฎฎสงสารนี้
 
ทั้งยังเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธพจน์ที่ว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" จากการได้ร่วมสร้างและสักการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุด ถึงผลแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบ และพลังแห่งความดีอันบริสุทธิ์อันเป็นปรมัตถ์ต่อไป
มือถือ มือถือ: 0861891948
แผนที่ วัดอรัญญวาส (บ้านปง) แผนที่วัดอรัญญวาส (บ้านปง)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดอรัญญวาส (บ้านปง)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

http://www.lovethailand.biz/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

http://www.lovethailand.biz/อ.จอมทอง(47)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แจ่ม(25)

http://www.lovethailand.biz/อ.เชียงดาว(33)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยสะเก็ด(68)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่แตง(85)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ริม(69)

http://www.lovethailand.biz/อ.สะเมิง(29)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฝาง(71)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่อาย(63)

http://www.lovethailand.biz/อ.พร้าว(70)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันป่าตอง(105)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันกำแพง(66)

http://www.lovethailand.biz/อ.สันทราย(73)

http://www.lovethailand.biz/อ.หางดง(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.ฮอด(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยเต่า(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.อมก๋อย(11)

http://www.lovethailand.biz/อ.สารภี(74)

http://www.lovethailand.biz/อ.เวียงแหง(15)

http://www.lovethailand.biz/อ.ไชยปราการ(28)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่วาง(32)

http://www.lovethailand.biz/อ.แม่ออน(22)

http://www.lovethailand.biz/อ.ดอยหล่อ(34)

http://www.lovethailand.biz/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)