สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

ประชากร จำนวน: 1668 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล 70 ม.7 บ้านโกตา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ตั้งอยู่ในเขตตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยห่างจากอำเภอละงู ประมาณ2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ของสถานีฯ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 33 ไร่ 31 ตารางวาโดยมีคลองละงูไหลผ่านกลางแบ่งพื้นที่ของสถานีฯ ออกเป็น 2 แปลง คือ แปลงที่1 เนื้อที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 
ซึ่งเป็นที่ปลูกสร้างอาคาร ต่าง ๆเช่น อาคารที่ทำการ โรงเพาะฟัก บ่อคอนกรีต บ้านพักข้าราชการและคนงาน เป็นต้น แปลงที่ 2 เนื้อที่ 16 ไร่ 31 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นที่ก่อสร้าง ของโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทย กรมประมงได้รับงบประมาณในการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล เมื่อปี 2526
 
โดยมีเหตุผลในการจัดตั้ง ในขณะนั้นคือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน ซึ่งเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียว โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอานและต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ ของหน่วยงานหลายครั้ง เช่น ปี 2527 ใช้ชื่อว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดสตูล และต่อมานอกจากจะอนุรักษ์พันธุ์ เต่ากระอานแล้ว
 
ยังมีการรวบรวมพันธุ์เต่าน้ำจืดชนิดอื่น ๆ เช่น เต่าลายตีนเป็ด เต่าหวาย เพื่อการอนุรักษ์และศึกษา การเพาะพันธุ์ ต่อมาปี 2533 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เนื่องจากมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ต่อมาปี 2540 กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและได้ย้ายศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดตรัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
 
ซึ่งมีการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพิ่มเติม ขึ้น กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ปี พ.ศ. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประวัติความเป็น มาตลอดจนประชาสัมพันธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสตูลอีกแห่งหนึ่ง
 
การเดินทาง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล 70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 074-781299 โทรสาร 074-781872
มือถือ มือถือ: 074781299
แฟกซ์ แฟกซ์: 074781872
คำค้น คำค้น: สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(3)

มัสยิด มัสยิด(27)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(1)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(8)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(2)

น้ำตก น้ำตก(10)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(9)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(10)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(16)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(5)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)